صفحات fingerjoint2019-06-22T11:13:09+00:00

صفحات finger joint چیست؟

این گونه صفحات معمولا از چوب های Hardwood و به صورت ترکیبی از چندین گونه استفاده می گردد.
بدلیل تمام چوب بودن صفحات و سخت بودن نوع بافت چوب مصرفی دارای استحکام بالا و عدم خرد شدن در طی زمان و باد کردن روی صفحات می شود.

مشخصات:

ابعاد:

موارد مصرف:

صفحات fingerjoint