تراورس چیست؟

تراورس یکی از انواع چوب های بریده شده است که اغلب طول آن برابر ۶۰/۲ سانتی متر و ضخامت آن برابر ۸۸/۲سانتی متر است .برای تراورس های راه آهن علاوه بر چوب سوزنی برگ کاج از گونه های پهن برگ مانند چوب راش و بلوط یا ممرز نیز استفاده می کنند . در راه آهن به دلیل خاصیت و حالت ارتجاعی چوب از نوع چوبی استفاده می کنند . حرکت قطار روی این تخته چوبی به نسبت سایر مواد بی صدا و راحت تر است از طرفی زیر سازی نوع چوبی راحت تر و کم هزینه تر از زیر سازی برای تراورس های آهنی و بتنی است و کم تر به تعمیر های بعدی نیاز دارد . بنابر این از نظر اقتصادی هم برای بنگاه های مسافر بری راه آهن مقرون به صرفه است .
تراورس های چوبی
چوبهای مورد مصرف برای آن باید دارای شرایط خاصی از قبیل داشتن تراکم بالای آوندها و درصد رطوبت کم بوده باشند
تراورس معمولا به چوبهای جنگلی با سایز ۱۵*۲۵*۲۶۰سانتیمتر گفته میشود.
جنس
چوبهای مورد استفاده برای این تخته معمولا در دسته چوبهای راش-ممرز-توسکا-بلوط و …قرار میگیرند.

موارد مصرف
از این نوع تخته بدلیل استقامت مکانیکی بالا برای مصارف صنعتی برای فشارهای از قبیل:
زیر بار جرثقیل -ترانس برق-مته های حفاری-صنایع ریلی و ذوب آهن-کشتی سازی و اسکله های دریایی و…کاربرد دارد

طرح انجام شده:
در این طرح خرده چوب از تخته های اسقاطی راه آهن تهیه می شود، سپس خواص و مکانیکی آنها با در نظر گرفتن تیمارهای: 1- بررسی اثر کیفیت تراورس های تهیه شده از دو منطقه کرج و شیرگاه با توجه به شرایط آب و هوائی 2- بررسی اثر دو درصد متفاوت چسب در ساختار تخته ها 3- بررسی اثر سه درصد هاردنر در ساختار چسب و در نهایت تخته ها، تعیین گردیده و با خواص مشابه تخته های شاهد که از چوب تراورس های سالم و با حفاظت کننده ساخته شده اند، مقایسه می شود. بهترین شرایط ساخت از نظر مقدار مواد (چسب، هاردنر) نیز مشخص می گردد.